Overvloed

9/28/20212 min read

Soms lees, zie of hoor je iets dat je zelf niet beter had kunnen bedenken. Ga je dan ploeteren om een eigen versie te maken of ben je dankbaar dat diegene deze informatie met jou heeft gedeeld? Ik kies in dit geval voor het laatste, en deel graag een stuk tekst uit het boek Cursus in Lichtwerk van Irene Verweij. Ik hoop dat deze tekst verduidelijkt en inspireert om met mij mee op pad te gaan.

“Natuur is een groot leermeester. Ze leert je wat overvloed is. Met een overvloed aan kleuren, vormen en soorten etaleert ze haar natuurlijke rijkdom. Zonder enige terughoudendheid groeit en creëert ze. Natuur is overvloed. Ook jij bent overvloed want jij bent in essentie deel van de natuur. Wanneer jij de stroom van binnenuit volgt en daar trouw aan bent, is overvloed het resultaat. Echter, het denken blokkeert deze natuurlijke stroom. Angstgedachten, zorgen of ongeloof weerhouden je om deze stroom te volgen.

Mocht je veel in de to-do-modus zitten en word je leven gedicteerd door een drukke agenda, ga dan eens de natuur in. In de natuur ontspant je lichaam en wordt je ademhaling rustiger en dieper. Het volume van het denken neemt af en er ontstaat meer ruimte in je geest. Vanuit daar kun je Zijn gewaarworden. Het hart kan zich openen, waardoor er een stroming op gang komt naar je buik.

Wanneer je eenmaal gecentreerd bent in je buik, kun je je laven aan deze Zijns-energie. Het laadt je op. Alles gaat vanuit Zijn gemakkelijker, simpelweg omdat het natuurlijker is. De kramp van stress – waardoor dingen vaak fout gaan – is afwezig. Vanuit Zijn ontstaan de wonderbaarlijkste dingen die nooit met het hoofd bedacht hadden kunnen worden.

Dankzij de natuur kun je op deze planeet leven. Ze voedt jou, beademt je en schenkt je levensenergie. Als je dit echt tot je laat doordringen, kun je alleen maar nederigheid en dankbaarheid voelen.

Alleen een rationele maatschappij kan de natuur kapot maken. Een rationele maatschappij die vanuit het hoofdcentrum leeft, voelt noch ziet de schoonheid en de overvloed waar de natuur in deelt. Achteloos denkt het vanuit economisch en ik-zuchtig belang. Als je hart en ogen geopend zijn, kun je de pijn ervaren die de natuur wordt aangedaan. De hoop is gevestigd op al die mensen die langzaam maar zeker het denken ontstijgen en vanuit hun hart gaan leven.

Zo binnen, zo buiten. Als negativiteit de hoofdtoon is van jouw innerlijke dialoog en belevingswereld, dan wordt dit weerspiegeld in de natuur. Negativiteit is een vorm van milieuverontreiniging; klagen, roddelen, angstgedachten, zorgen maken, irritaties, jezelf innerlijk afkraken, noem maar op. Al die innerlijke processen die het leven tot een lijden maken, hebben niet alleen op de mens effect, maar ook op de natuur. Wijd je leven dus aan licht en liefde. Heb je ooit een boom gezien die half verzakt in de sloot is beland? Hoewel de stam voor de helft is vergaan, blijven de blaadjes, waar mogelijk, doorgroeien. De veerkracht van de natuur is onvoorstelbaar. Als je moedeloos bent, trek dan je schoenen aan (of ga op blote voeten!) en maak een wandeling. Laat je inspireren door deze natuurlijke veerkracht. Die zit ook in jou!

Tenslotte leert de natuur je dat alles voortdurend in beweging is. Het laat het proces van ontkiemen, bloeien en vergaan zien. Het een is niet beter dan het ander, het is simpelweg zoals het is. Het is pure overgave aan het leven dat geeft en neemt. Als je dit van binnenuit ervaart, voel je dat dit goed is. Dat er geen lijden hoeft te zijn. Er ontstaat pas lijden als de ene fase als belangrijker beschouwd wordt dan de andere. Of als een fase niet geaccepteerd wordt. Leer van de natuur dat alles natuur-lijk is.”